Category Archives: Indulgent Tyrant

Bảo vệ: [Manga][Online] Indulgent Tyrant – Asami Tohjoh


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

[Manga] Indulgent Tyrant – Asami Tohjoh


 

 

 


Indulgent Tyrant


Mangaka: Asami Tohjoh

Translator: Fuyu

Proof Reader: Nhật Thanh

Cleaner: Ansa

Editor: Nấm

Quality Check: Băng Tiêu

Nguồn: Raw

Tiếp tục đọc