Monthly Archives: Tháng Tám 2012

[Manga] Kishidou club – Nishimura Shuuko

Kishidou club


Mangaka: Nishimura Shuuko

Translator: Hina, Hwarang

Proof Reader: Ansa

Cleaner + editor: Ptppnt

Quality Check: Ansa
Tiếp tục đọc

[Danmei] Võ lâm bại hoại – Chương 6 Hạ

Võ lâm bại hoại – Chương 6 Hạ


Tác giả: Hôi Hồ

Thể loại: Cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, mỹ công cường thụ.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Jaeun Jum


Tiếp tục đọc

[Danmei] Tiếu cảnh niên lưu quang – Chương 40 Thượng


 

 

 

Tiếu cảnh niên lưu quang

Chương 40 Thượng


Tác giả: Hồng Dạ

Thể loại: Cổ trang cung đình, võ lâm giang hồ, xuyên không, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: LK


Tiếp tục đọc

[Danmei] Blue – Chương 30 Hạ

Blue – Chương 30 Hạ


Tác giả: Neleta

Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ.

Editor: Polly Polly

Beta – reader: Jaeun JumTiếp tục đọc

[Danmei] Võ lâm bại hoại – Chương 6 Thượng

Võ lâm bại hoại – Chương 6 Thượng


Tác giả: Hôi Hồ

Thể loại: Cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, mỹ công cường thụ.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Jaeun Jum


Tiếp tục đọc