Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2011

[Danmei] Luyến ái bảo mẫu – Chương 11 – Hạ

Luyến ái bảo mẫu – Chương 11 Hạ


Tác giả: Đao Thần
Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, ấm áp văn.
Editor: Tiểu Hắc


Tiếp tục đọc

[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 37

Cường thủ hào đoạt – Chương 37


Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Black Dragon

Beta – reader: Kumiko


Tiếp tục đọc

[Danmei] Hủy tâm chú – Chương 3 – Hạ

Hủy tâm chú – Chương 3 Hạ


Tác giả: Tùy Phong Phi

Thể loại: Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, lãnh đạm công vs đỏng đảnh si tình thụ, ngược luyến tàn tâm

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Kumiko


Tiếp tục đọc

[Danmei] Đệ đệ đáng sợ của ta – Chương 25

Đệ đệ đáng sợ của ta – Chương 25


Tác giả: San Đóa Lạp

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, huynh đệ trá hình, niên hạ công, phúc hắc tiểu mỹ công.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Gà Stu


Tiếp tục đọc

[Danmei] Hủy tâm chú – Chương 3 – Thượng

Hủy tâm chú – Chương 3 Thượng


Tác giả: Tùy Phong Phi

Thể loại: Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, lãnh đạm công vs đỏng đảnh si tình thụ, ngược luyến tàn tâm

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Kumiko


Tiếp tục đọc