Monthly Archives: Tháng Tư 2012

[Danmei] Tiếu cảnh niên lưu quang – Chương 26 Thượng

Tiếu cảnh niên lưu quang – Chương 26 Thượng


Tác giả: Hồng Dạ

Thể loại: Cổ trang cung đình, võ lâm giang hồ, xuyên không, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko


Tiếp tục đọc

[Danmei] Hoàng khuyết khúc chi tần lâu nguyệt – Chương 73


 

 

 

Hoàng khuyết khúc chi tần lâu nguyệt

Chương 73

 

Tác giả: Sắc Như Không

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, nam kỹ phúc hắc thụ x cổ hủ vương gia công, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Fuyu

Beta – reader: Gà Stu

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Hoàng khuyết khúc chi tần lâu nguyệt – Chương 72


 

 

 

Hoàng khuyết khúc chi tần lâu nguyệt

Chương 72

 

Tác giả: Sắc Như Không

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, nam kỹ phúc hắc thụ x cổ hủ vương gia công, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Fuyu

Beta – reader: Gà Stu

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Tiếu cảnh niên lưu quang – Chương 25 Hạ


 
Tiếu cảnh niên lưu quang – Chương 25 Hạ


Tác giả: Hồng Dạ

Thể loại: Cổ trang cung đình, võ lâm giang hồ, xuyên không, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko


Tiếp tục đọc

[Danmei] Tiếu cảnh niên lưu quang – Chương 25 Thượng

Tiếu cảnh niên lưu quang – Chương 25 Thượng


Tác giả: Hồng Dạ

Thể loại: Cổ trang cung đình, võ lâm giang hồ, xuyên không, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko


Tiếp tục đọc