Monthly Archives: Tháng Sáu 2015

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 90

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 90


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 90: Thay đổi!
Tiếp tục đọc