[Manga][Online] Twins Labyrinth – Chapter 7 (Completed)


Tiếp tục đọc

[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 94


 

 

 

Cường thủ hào đoạt – Chương 94

 

Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

Tiếp tục đọc

[Manga][Online] Ore no Kirai na Tsugaisama – Chapter 1


Tiếp tục đọc

[Manga] Ore no Kirai na Tsugaisama – KIRISHIKI Tokico


Ore no Kirai na Tsugaisama

Tác giả: KIRISHIKI Tokico

Thể loại: ABO, rape, hardcore.

Độ dài: 1 vol (Completed)

Trans: Cụt

PR: Băng Tiêu

Edit: Băng Tiêu

.

Nội dung: Truyện gồm nhiều one shot nhưng vì Ad chỉ khoái về cp 1 nên chỉ làm 2 chap đầu =)) nếu kiếm được ai hứng thú mấy cp sau thì sẽ up tiếp :))

.

Đọc online

Chap 1

Chap 2

.

.

 

[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 93


 

 

 

Cường thủ hào đoạt – Chương 93

 

Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

Tiếp tục đọc