Monthly Archives: Tháng Hai 2011

[Danmei] Phối giác – Chương 2


 

 

 

Phối giác – Chương 2

.

Tác giả: Mạn Tùy Vân Quyển Vân Thư (ứ hiểu là cái giề  _ _”)

Thể loại: hiện đại đô thị, mĩ công bình phàm thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm

Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Hoàng khuyết khúc chi tần lâu nguyệt – Chương 4


 

 

 

Hoàng khuyết khúc chi tần lâu nguyệt

Chương 4

 

Tác giả: Sắc Như Không

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, nam kỹ phúc hắc thụ x cổ hủ vương gia công, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Manhua][Online] Ô Hắc – Hắc Sắc Cấm Dược
Click vào hình – Full SizeCredit


Tiếp tục đọc

[Manhua][Online] Phong Vô Nhai – Hắc Sắc Cấm Dược
Click vào hình – Full SizeCredit


Tiếp tục đọc

[Manhua] Hắc Sắc Cấm Dược


Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Translator: Thương Nhi

Proof Reader: Băng Tiêu

Cleaner: Ansa

Editor: Ansa

Quality Check: Băng Tiêu


Tiếp tục đọc