Monthly Archives: Tháng Sáu 2016

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 125

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 125

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 125: thử nghiệm thất bại!
Tiếp tục đọc

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 124

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 124

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 124: Đục khoét nền tảng!
Tiếp tục đọc

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 123

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 123

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 123: Sống lâu thêm một chút!
Tiếp tục đọc

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 122

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 122

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 122: Anh họ thành tang thi!
Tiếp tục đọc

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 121

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 121

Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 121: Muốn dị năng!
Tiếp tục đọc