Monthly Archives: Tháng Ba 2013

[Danmei] Thương – Chương 25 (Hoàn)

Thương – Chương 25


Tác giả: Ngã Ý Phù Phong

Thể loại: cổ trang giang hồ, huyết thống ky bán, nhất thụ nhất công, phụ tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Jaeun Jum


 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Cung nghiệt – Phiên ngoại 3


 

 

 

Cung nghiệt – Phiên ngoại 3

 

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 Phiên ngoại 3: Ngọt ngào? Thống khổ?.

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Tuyệt sắc quốc sư – Chương 9 Hạ 


Tuyệt sắc quốc sư – Chương 9 Hạ


Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, mỹ hòa thượng thụ, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Jaeun Jum

Beta – reader: Băng TiêuTiếp tục đọc

[Danmei] Thương – Chương 24

Thương – Chương 24


Tác giả: Ngã Ý Phù Phong

Thể loại: cổ trang giang hồ, huyết thống ky bán, nhất thụ nhất công, phụ tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Jaeun Jum


 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Cung nghiệt – Phiên ngoại 2


 

 

 

Cung nghiệt – Phiên ngoại 2

 

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 Phiên ngoại 2: Quân ân như thủy hướng đông lưu, đắc sủng ưu di thất sủng sầu.

 

Tiếp tục đọc