Monthly Archives: Tháng Một 2015

[Danmei] Hữu gian khách điếm – Chương 1-5


 

 

 

Hữu gian khách điếm – Chương 1-5

Tác giả: Lý Vong Phong

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Bưởi Y Đình

 

 

Tiếp tục đọc