Category Archives: Dực thủy

[Danmei] Dực thủy – Chương 62 (Hoàn)


 

 

 

Dực Thủy – Chương 61

 

Tác giả: Mị Hồn

Thể loại: Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử.

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Jaeun Jum

 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Dực thủy – Chương 61


 

 

 

Dực Thủy – Chương 61

 

Tác giả: Mị Hồn

Thể loại: Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử.

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Jaeun Jum

 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Dực thủy – Chương 60


 

 

 

Dực Thủy – Chương 60

 

Tác giả: Mị Hồn

Thể loại: Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử.

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Jaeun Jum

 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Dực thủy – Chương 59


 

 

 

Dực Thủy – Chương 59

 

Tác giả: Mị Hồn

Thể loại: Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử.

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Jaeun Jum

 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Dực thủy – Chương 58


 

 

 

Dực Thủy – Chương 58

 

Tác giả: Mị Hồn

Thể loại: Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử.

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Jaeun Jum

 

 

Tiếp tục đọc