Monthly Archives: Tháng Sáu 2018

[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 82


 

 

 

Cường thủ hào đoạt – Chương 82

 

Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

Tiếp tục đọc