Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2010

[Danmei] Thổ long truyền thuyết – Chương 5

Thổ long truyền thuyết – Chương 5


Tác giả: Úc Tạp Đức

Thể loại: Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, ma vương công x thổ long thụ, mỹ thụ, nam nam sinh tử.

Editor : Tuyết Lâm (yukirin)

Beta – reader : Gấu


Tiếp tục đọc

[Danmei] Thổ long truyền thuyết – Chương 4

Thổ long truyền thuyết – Chương 4


Tác giả: Úc Tạp Đức

Thể loại: Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, ma vương công x thổ long thụ, mỹ thụ, nam nam sinh tử.

Editor : Tuyết Lâm (yukirin)

Beta – reader : Gấu


Tiếp tục đọc

[Danmei] Thổ long truyền thuyết – Chương 3

Thổ long truyền thuyết – Chương 3

Tác giả: Úc Tạp Đức

Thể loại: Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, ma vương công x thổ long thụ, mỹ thụ, nam nam sinh tử.

Editor : Tuyết Lâm (yukirin)

Beta – reader : Gấu


Tiếp tục đọc

[Danmei] Ta chỉ cách hạnh phúc có một bước – Chương 6

Ngã ly hạnh phúc soa nhất bộ

Chương 6


Tác giả : Cổ Lương Phi Vũ

Thể loại : hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Ruby, Băng Tiêu
Chương 6. Biến hoá

Tiếp tục đọc

[Danmei] Ta chỉ cách hạnh phúc có một bước – Chương 5

Ngã ly hạnh phúc soa nhất bộ

Chương 5


Tác giả : Cổ Lương Phi Vũ

Thể loại : hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Ruby, Băng Tiêu
Chương 5: Mộng trở thành sự thật

Tiếp tục đọc