Monthly Archives: Tháng Tư 2011

[Danmei] Phối giác – Chương 21


 

 

 

Phối giác – Chương 21

.

Tác giả: Mạn Tùy Vân Quyển Vân Thư (ứ hiểu là cái giề _ _”)

Thể loại: hiện đại đô thị, mĩ công bình phàm thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm

Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 
Tiếp tục đọc

[Danmei] Phối giác – Chương 20


 

 

 

Phối giác – Chương 20

.

Tác giả: Mạn Tùy Vân Quyển Vân Thư (ứ hiểu là cái giề _ _”)

Thể loại: hiện đại đô thị, mĩ công bình phàm thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm

Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

 
Tiếp tục đọc

[Danmei] Tổng tài nô lệ thư ký chủ nhân – Chương 8

Tổng tài nô lệ thư ký chủ nhân

Chương 8


Tác giả : Nịnh Mông Diệp Tử

Thể loại : hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, điều giáo SM, ấm áp văn.

Editor: Linh Nhi

Beta – reader: Joco, Fuyu
Chương 8: Bị đánh


Tiếp tục đọc

[Manhua][Online] Phượng vu cửu thiên – Part 3

P/s: Ngâm giấm lâu quá, hé hé >:) , mọi người thông cảm. Tiêu thề là tại Ansa lười á, ứ phải tại Tiêu =)) Click vào hình – Full SizeCredit

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Tổng tài nô lệ thư ký chủ nhân – Chương 7

Tổng tài nô lệ thư ký chủ nhân

Chương 7


Tác giả : Nịnh Mông Diệp Tử

Thể loại : hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, điều giáo SM, ấm áp văn.

Editor: Linh Nhi

Beta – reader: Joco, Fuyu
Chương 7: Tiểu nhân?


Tiếp tục đọc