Category Archives: Võ lâm minh chủ

[Danmei] Võ lâm minh chủ – Chương 15 Hạ (Hoàn)

Võ lâm minh chủ – Chương 15 Hạ


Tác giả: Hôi Hồ

Thể loại: Cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, mỹ phúc hắc công x hòa thượng ngây thơ thụ, cường thủ hào đoạt.

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: LK, Kumiko


Tiếp tục đọc

[Danmei] Võ lâm minh chủ – Chương 15 Thượng

Võ lâm minh chủ – Chương 15 Thượng


Tác giả: Hôi Hồ

Thể loại: Cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, mỹ phúc hắc công x hòa thượng ngây thơ thụ, cường thủ hào đoạt.

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: LK, Kumiko


Tiếp tục đọc

[Danmei] Võ lâm minh chủ – Chương 14 Hạ

Võ lâm minh chủ – Chương 14 Hạ


Tác giả: Hôi Hồ

Thể loại: Cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, mỹ phúc hắc công x hòa thượng ngây thơ thụ, cường thủ hào đoạt.

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: LK, Kumiko

Tiếp tục đọc

[Danmei] Võ lâm minh chủ – Chương 14 Thượng

Võ lâm minh chủ – Chương 14 Thượng


Tác giả: Hôi Hồ

Thể loại: Cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, mỹ phúc hắc công x hòa thượng ngây thơ thụ, cường thủ hào đoạt.

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: LK, Kumiko


Tiếp tục đọc

[Danmei] Võ lâm minh chủ – Chương 13 Hạ

Võ lâm minh chủ – Chương 13 Hạ


Tác giả: Hôi Hồ

Thể loại: Cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, mỹ phúc hắc công x hòa thượng ngây thơ thụ, cường thủ hào đoạt.

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: LK, KumikoTiếp tục đọc