Category Archives: Trượng phu trẻ tuổi xinh đẹp của ta

[Danmei] Trượng phu trẻ tuổi xinh đẹp của ta – Hạ (Hoàn)

Trượng phu trẻ tuổi xinh đẹp của ta

Hạ


Tác giả: Thâm Lam Đích Hải Thủy

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, bá đạo mỹ công x ôn nhu thụ, tiếng sét ái tình.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

Thân tặng: Các thành viên của SD4u nhân ngày Valentine


Tiếp tục đọc

[Danmei] Trượng phu trẻ tuổi xinh đẹp của ta – Trung

Trượng phu trẻ tuổi xinh đẹp của ta

Trung


Tác giả: Thâm Lam Đích Hải Thủy

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, bá đạo mỹ công x ôn nhu thụ, tiếng sét ái tình.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

Thân tặng: Các thành viên của SD4u nhân ngày Valentine


Tiếp tục đọc

[Danmei] Trượng phu trẻ tuổi xinh đẹp của ta – Thượng

Trượng phu trẻ tuổi xinh đẹp của ta

Thượng


Tác giả: Thâm Lam Đích Hải Thủy

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, bá đạo mỹ công x ôn nhu thụ, tiếng sét ái tình.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

Thân tặng: Các thành viên của SD4u nhân ngày Valentine

Tiếp tục đọc