Category Archives: Hậu hối! Bất hậu hối!

[Danmei] Hậu hối! Bất hậu hối! – Hạ II (Hoàn)

Hậu hối! Bất hậu hối! – Hạ II


Tác giả: Đỗ Phong

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, đại thúc tỷ phu thụ, niên hạ công, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

Thân tặng: Bạch Phong, Fuyu, Andrena, Ansa, Tuyết Lâm


Tiếp tục đọc

[Danmei] Hậu hối! Bất hậu hối! – Hạ I

Hậu hối! Bất hậu hối! – Hạ I


Tác giả: Đỗ Phong

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, đại thúc tỷ phu thụ, niên hạ công, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

Thân tặng: Bạch Phong, Fuyu, Andrena, Ansa, Tuyết Lâm


Tiếp tục đọc

[Danmei] Hậu hối! Bất hậu hối! – Thượng II

Hậu hối! Bất hậu hối! – Thượng II


Tác giả: Đỗ Phong

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, đại thúc tỷ phu thụ, niên hạ công, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

Thân tặng: Bạch Phong, Fuyu, Andrena, Ansa, Tuyết Lâm


Tiếp tục đọc

[Danmei] Hậu hối! Bất hậu hối! – Thượng I

Hậu hối! Bất hậu hối! – Thượng I


Tác giả: Đỗ Phong

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, đại thúc tỷ phu thụ, niên hạ công, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

Thân tặng: Bạch Phong, Fuyu, Andrena, Ansa, Tuyết Lâm


Tiếp tục đọc