Category Archives: Cả đời có ngươi

[Danmei] Cả đời có ngươi – Hạ (Hoàn)

Cả đời có ngươi – Hạ


Tác giả: Bách Quỷ Dạ Hành

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công

Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

Thân tặng: Phương Nam công tử cùng tất cả các hủ nữ của chúng ta


Tiếp tục đọc

[Danmei] Cả đời có ngươi – Trung

Cả đời có ngươi – Trung


Tác giả: Bách Quỷ Dạ Hành

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công

Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

Thân tặng: Phương Nam công tử cùng tất cả các hủ nữ của chúng ta


Tiếp tục đọc

[Danmei] Cả đời có ngươi – Thượng

Cả đời có ngươi – Thượng


Tác giả: Bách Quỷ Dạ Hành

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công

Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

Thân tặng: Phương Nam công tử cùng tất cả các hủ nữ của chúng ta


Tiếp tục đọc