Category Archives: Tiện nô

[Danmei] Tiện Nô – Chương 19 (Hoàn)

Tiện nô – Chương 19


Tác giả : Ngọc Ẩn

Thể loại: Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, huynh đệ, nô lệ, cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, ngược tâm.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Tiện Nô – Chương 18

Tiện nô – Chương 18


Tác giả : Ngọc Ẩn

Thể loại: Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, huynh đệ, nô lệ, cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, ngược tâm.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Tiện Nô – Chương 17

Tiện nô – Chương 17


Tác giả : Ngọc Ẩn

Thể loại: Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, huynh đệ, nô lệ, cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, ngược tâm.

Editor :Băng Tiêu

Beta – reader :Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Tiện Nô – Chương 16

Tiện nô – Chương 16


Tác giả : Ngọc Ẩn

Thể loại: Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, huynh đệ, nô lệ, cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, ngược tâm.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Tiện Nô – Chương 15

Tiện nô – Chương 15


Tác giả : Ngọc Ẩn

Thể loại: Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, huynh đệ, nô lệ, cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, ngược tâm.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Tiếp tục đọc