Category Archives: Thanh sơn thủy linh chi ôn dụ thiên

[Danmei] Thanh sơn thủy linh chi ôn dụ thiên – Chương 7

Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên

Chương 7


Tác giả : Phong Diêu Ảnh Di

Thể loại : Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, huynh đệ, ngược luyến tàn tâm, cường bạo.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Thanh sơn thủy linh chi ôn dụ thiên – Chương 6

Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên

Chương 6


Tác giả : Phong Diêu Ảnh Di

Thể loại : Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, huynh đệ, ngược luyến tàn tâm, cường bạo.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Thanh sơn thủy linh chi ôn dụ thiên – Chương 5

Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên 

 Chương 5


Tác giả : Phong Diêu Ảnh Di

Thể loại : Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, huynh đệ, ngược luyến tàn tâm, cường bạo.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Thanh sơn thủy linh chi ôn dụ thiên – Chương 4 phần 2

Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên

Chương 4 phần 2


Tác giả : Phong Diêu Ảnh Di

Thể loại : Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, huynh đệ, ngược luyến tàn tâm, cường bạo.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Thanh sơn thủy linh chi ôn dụ thiên – Chương 4 phần 1

Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên

Chương 4 phần 1


Tác giả : Phong Diêu Ảnh Di

Thể loại : Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, huynh đệ, ngược luyến tàn tâm, cường bạo.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Tiếp tục đọc