Category Archives: Hoàng kim dũng giả truyền kỳ

[Danmei] Hoàng kim dũng giả truyền kỳ – Chương 11 (Hoàn)

Hoàng kim dũng giả truyền kỳ

Chương 11


Tác giả: Độc Liên Hoa

Thể loại: huyền huyễn, ngây thơ thụ, hài, cường bạo, cao H.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Hoàng kim dũng giả truyền kỳ – Chương 10

Hoàng kim dũng giả truyền kỳ

Chương 10


Tác giả: Độc Liên Hoa

Thể loại: huyền huyễn, ngây thơ thụ, hài, cường bạo, cao H.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Hoàng kim dũng giả truyền kỳ – Chương 9

Hoàng kim dũng giả truyền kỳ 

 Chương 9


Tác giả: Độc Liên Hoa

Thể loại: huyền huyễn, ngây thơ thụ, hài, cường bạo, cao H.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Hoàng kim dũng giả truyền kỳ – Chương 8

Hoàng kim dũng giả truyền kỳ 

 Chương 8


Tác giả: Độc Liên Hoa

Thể loại: huyền huyễn, ngây thơ thụ, hài, cường bạo, cao H.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Tiếp tục đọc

[Danmei] Hoàng kim dũng giả truyền kỳ – Chương 7

Hoàng kim dũng giả truyền kỳ 

 Chương 7


Tác giả:Độc Liên Hoa

Thể loại: huyền huyễn, ngây thơ thụ, hài, cường bạo, cao H.

Editor : Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Tiếp tục đọc