Category Archives: Hoàng tộc bại hoại

[Danmei] Hoàng tộc bại hoại – Chương 68 (Hoàn)

Hoàng tộc bại hoại – Chương 68


Tác giả: Hôi Hồ

Thể loại: Cổ trang cung đình, võ lâm giang hồ, huyết thống ky bán, nhất thụ nhất công, mỹ công, đế vương thụ, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Kumiko


 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Hoàng tộc bại hoại – Chương 67

Hoàng tộc bại hoại – Chương 67


Tác giả: Hôi Hồ

Thể loại: Cổ trang cung đình, võ lâm giang hồ, huyết thống ky bán, nhất thụ nhất công, mỹ công, đế vương thụ, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Kumiko


 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Hoàng tộc bại hoại – Chương 66

Hoàng tộc bại hoại – Chương 66


Tác giả: Hôi Hồ

Thể loại: Cổ trang cung đình, võ lâm giang hồ, huyết thống ky bán, nhất thụ nhất công, mỹ công, đế vương thụ, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Kumiko


 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Hoàng tộc bại hoại – Chương 65

Hoàng tộc bại hoại – Chương 65


Tác giả: Hôi Hồ

Thể loại: Cổ trang cung đình, võ lâm giang hồ, huyết thống ky bán, nhất thụ nhất công, mỹ công, đế vương thụ, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Kumiko

 

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Hoàng tộc bại hoại – Chương 64

Hoàng tộc bại hoại – Chương 64


Tác giả: Hôi Hồ

Thể loại: Cổ trang cung đình, võ lâm giang hồ, huyết thống ky bán, nhất thụ nhất công, mỹ công, đế vương thụ, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Kumiko


 

Tiếp tục đọc