Category Archives: Tiện ái

[Danmei] Tiện ái – Phiên ngoại 2 – Phần 2 (Hoàn)


 

 

 

Tiện ái – Phiên ngoại 2

100 câu hỏi – Phần 2


Tác giả: Luyến Băng Hiên

Thể loại: Xuyên không, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu


Phiên ngoại: 100 câu hỏi.

Tiếp tục đọc

[Danmei] Tiện ái – Phiên ngoại 2 – Phần 1


 

 

 

Tiện ái – Phiên ngoại 2

100 câu hỏi – Phần 1


Tác giả: Luyến Băng Hiên

Thể loại: Xuyên không, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu


Phiên ngoại: 100 câu hỏi.

Tiếp tục đọc

[Danmei] Tiện ái – Phiên ngoại 1


 

 

 

Tiện ái – Phiên ngoại 1


Tác giả: Luyến Băng Hiên

Thể loại: Xuyên không, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Editor: Quýt

Beta – reader: Băng Tiêu


Phiên ngoại: Tống Khiêm.

Tiếp tục đọc

[Danmei] Tiện ái – Chương 61


 

 

 

Tiện ái – Chương 61


Tác giả: Luyến Băng Hiên

Thể loại: Xuyên không, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Editor: Quýt

Beta – reader: Băng Tiêu


Chương 61. Chấp nhất yêu.

Tiếp tục đọc

[Danmei] Tiện ái – Chương 60


 

 

 

Tiện ái – Chương 60


Tác giả: Luyến Băng Hiên

Thể loại: Xuyên không, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Editor: Quýt

Beta – reader: Băng Tiêu


Chương 60. Ba điều kiện.

Tiếp tục đọc