Category Archives: Phong quá thiên phàm

[Danmei] Phong quá thiên phàm – Chương 52 (Hoàn)


 

 

 

Phong quá thiên phàm

Chương 52


Tác giả: Hạ Thứ Hạ Chí

Thể loại: Cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, ôn nhu cường công x phúc hắc cường thụ.

Translator: Tần Dã

Beta – reader: Chuotbong


Tiếp tục đọc

[Danmei] Phong quá thiên phàm – Chương 51


 

 

 

Phong quá thiên phàm

Chương 51


Tác giả: Hạ Thứ Hạ Chí

Thể loại: Cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, ôn nhu cường công x phúc hắc cường thụ.

Translator: Tần Dã

Beta – reader: Chuotbong


Tiếp tục đọc

[Danmei] Phong quá thiên phàm – Chương 50


 

 

 

Phong quá thiên phàm

Chương 50


Tác giả: Hạ Thứ Hạ Chí

Thể loại: Cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, ôn nhu cường công x phúc hắc cường thụ.

Translator: Tần Dã

Beta – reader: Chuotbong


Tiếp tục đọc

[Danmei] Phong quá thiên phàm – Chương 49


 

 

 

Phong quá thiên phàm

Chương 49


Tác giả: Hạ Thứ Hạ Chí

Thể loại: Cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, ôn nhu cường công x phúc hắc cường thụ.

Translator: Tần Dã

Beta – reader: Chuotbong


Tiếp tục đọc

[Danmei] Phong quá thiên phàm – Chương 48


 

 

 

Phong quá thiên phàm

Chương 48


Tác giả: Hạ Thứ Hạ Chí

Thể loại: Cổ trang giang hồ, nhất thụ nhất công, ôn nhu cường công x phúc hắc cường thụ.

Translator: Tần Dã

Beta – reader: Chuotbong


Tiếp tục đọc