Category Archives: Cung nghiệt

[Danmei] Cung nghiệt – Phiên ngoại 4 (Hoàn)


 

 

 

Cung nghiệt – Phiên ngoại 4

 

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 Phiên ngoại 4: Đặt tên.

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Cung nghiệt – Phiên ngoại 3


 

 

 

Cung nghiệt – Phiên ngoại 3

 

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 Phiên ngoại 3: Ngọt ngào? Thống khổ?.

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Cung nghiệt – Phiên ngoại 2


 

 

 

Cung nghiệt – Phiên ngoại 2

 

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 Phiên ngoại 2: Quân ân như thủy hướng đông lưu, đắc sủng ưu di thất sủng sầu.

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Cung nghiệt – Phiên ngoại 1


 

 

 

Cung nghiệt – Phiên ngoại 1

 

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

 Phiên ngoại 1: Hình tròn phong ba

 

Tiếp tục đọc

[Danmei] Cung nghiệt – Chương 97


 

 

 

Cung nghiệt – Chương 97

 

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

 

Tiếp tục đọc