Category Archives: Đam mỹ

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 97

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 97


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 97: Cô gái đáng ghét, tránh ra!
Đọc tiếp

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 96

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 96


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 96: Đứa trẻ này thật không đáng yêu!
Đọc tiếp

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 95

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 95


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 95: Không!
Đọc tiếp

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 94

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 94


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 94: Ăn luôn !
Đọc tiếp

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 93

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 93


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 93: Gục !
Đọc tiếp