Category Archives: Đam mỹ

[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 75

Cường thủ hào đoạt – Chương 75


Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Gà Tròn Vo

Beta – reader: Virgo

 

Đọc tiếp

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 87

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 87


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên

 

 

Chương 87 : Nạp Tây Tư Ngượng Ngùng!
Đọc tiếp

[Danmei] Tiện ái – Phiên ngoại 2 – Phần 1


 

 

 

Tiện ái – Phiên ngoại 2

100 câu hỏi – Phần 1


Tác giả: Luyến Băng Hiên

Thể loại: Xuyên không, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu


Phiên ngoại: 100 câu hỏi.

Đọc tiếp

[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 74

Cường thủ hào đoạt – Chương 74


Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Gà Tròn Vo

Beta – reader: Virgo

 

Đọc tiếp

[Danmei] Blue – Phiên ngoại 7 – Chương 4 Hạ 

 

Blue – Phiên ngoại 7

Chương 4 Hạ


Tác giả: Neleta

Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ.

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Băng TiêuĐọc tiếp