Category Archives: Đam mỹ

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 90

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 90


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 90: Thay đổi!
Đọc tiếp

[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 77

Cường thủ hào đoạt – Chương 77


Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Gà Tròn Vo

Beta – reader: Virgo

 

Đọc tiếp

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 89

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 89


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 89: Gặp lại Phương Cẩm!
Đọc tiếp

[Danmei] Cường thủ hào đoạt – chương 76

Cường thủ hào đoạt – Chương 76


Tác giả: Vạn Diệp Chi Thương

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt.

Editor: Gà Tròn Vo

Beta – reader: Virgo

 

Đọc tiếp

[Danmei] Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 88

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân – Chương 88


Tác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.

Editor: Phương Hoa Giáo Chủ

Beta – reader: Trí nhớ con cá vàng, Bách Thiên Niên Hồ, Thu Uyên,

 

 

Chương 88: Khúc Nhạc Dạo Đầu Khi Gặp Nhau!
Đọc tiếp